Schatkamer van Fryslân
Terug naar agenda overzicht

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd. Nog geen account van Mijn Tresoar? Registreer je hier

Alles geordend - symposium over de nalatenschap van Tony Feitsma 1928-2009

09-03-2018 13:30-17:00

​Anthonia (Tony) Feitsma werd in 1928 geboren in Brantgum. De familie verhuisde later naar de Wieringermeer en zo kwam ze op het gymnasium in Alkmaar.

​Ze studeerde Deens, Frans en Fries aan de Universiteit van Amsterdam en werd lerares Frans aan de HBS van Harlingen. In 1961 werd ze wetenschappelijk medewerker aan het  Frysk Ynstitút van de Rijksuniversiteit in Groningen. Hier hield ze zich bezig met het uitgeven van Midfriese teksten. 

In 1968 werd ze benoemd als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Vrije Universiteit. In 1974 promoveerde ze op een proefschrift over Gysbert Japicx. In 1976 werd ze buitengewoon hoogleraar Middel- en Nieuwfries, eerst aan de Vrije Universiteit en in 1985 aan de Universiteit fan Amsterdam. In 1988 werd ze onderscheiden met de Joost Halbertsmaprijs.

Feitsma zag het als haar taak om overal waar dat kon op te komen voor de positie van het Fries. Ze leverde een grote bijdrage aan de discussie over de verandering van de Friese spelling en was ook betrokken bij de oprichting van de Frysk Nasjonale Partij. Feitsma woonde na haar pensionering in Grou. Daar overleed ze in 2009. Haar nalatenschap wordt beheerd door een door haar ingesteld Fonds voor het Fries. Dit fonds heeft zowel haar archief als haar boeken overgedragen aan Tresoar. Nu in dat instituut alles is bewerkt en geordend, is het tijd om nog een keer stil te staan bij het werk en de persoon van Tony Feitsma.

Deelname
Het symposium is voor iedereen gratis toegankelijk.
Uw aanmelding wordt op prijs gesteld. Dat kan per email op info@tresoar.nl of op telefoonnr. 058-7890740/7890792

Programma:

13.30Ontvangst met koffie / thee
14.00Opening en welkom door Bert Looper, directeur van Tresoar
14.10

Het werk aan de nalatenschap van Feitsma

- het archief ontsloten - Barteld de Vries
- de boeken gecatalogiseerd - Sybren Sybrandy.

14.30

Tekenen van de akte van overdracht door Irénke Meekma voorzitter van het Feitsmafonds

14.40Inleiding over de persoon en het leven van Tony Feitsma door Liuwe Westra
15.15Pauze
15.40Tony Feitsma als hoogleraar
Alex Riemersma interviewt Martha Hofman, Jant van der Weg en Willem Visser, studenten van Feitsma
16.10Goasse Brouwer vertelt over zijn interviewproject
Hij interviewt mensen die met Feitsma gewerkt hebben  en die haar als vrouw en hoogleraar gekend hebben. 
16.30Het Feitsmafonds. Irénke Meekma vertelt over de doelstellingen en resultaten van dit fonds. 
17.00Afsluiting

 

Na afloop is er tijd om elkaar te treffen bij een drankje.

Tussen de bedrijven door worden er foto's uit de collectie van Feitsma vertoond.