Schatkamer van Fryslân

Cursussen Tresoar

Regelmatig hebben we interessante cursussen op het gebied van Friese literatuur en geschiedenis. Bekijk hieronder het actuele aanbod.

Telefonische informatie

U kunt contact opnemen met Petra Bierma of Marja de Graaf telefoon resp. 058 – 789 0 740, 058 – 789 0 792, of een e-mail sturen naar info@tresoar.nl.

voordrachtskunst1.jpg

Cursus voordrachtskunst 2019

'Als stenen konden spreken'

In de herfst van 2019 organiseert Tresoar samen met Tryater een cursus, waarin je van alles leert over voordrachtskunst, presentatie en performance. Het gaat vooral over de voordracht van verhalen: de verschillende manieren van stemgebruik en het inzetten van stilte. Een goede voordrachtskunstenaar gebruikt theatertechnieken en vertelstijlen om de tekst over te brengen.

Meer informatie >>>
gruttepier.jpg

​Cursus Geschiedenis van Fryslân

Dit najaar organiseert de Seniorenacademie weer de cursus Geschiedenis van Fryslân.

Deze cursus biedt in zes colleges een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Friese geschiedenis vanaf het jaar nul tot heden. In elke les wordt een bepaalde periode behandeld en daarbij komen zoveel mogelijk steeds dezelfde thema's aan de orde.

Data: Woensdag 25 september t/m/ 6 november. (23 oktober vervalt)
Prijs: € 145,00
Docent: Siem van der Woude (Tresoar)

Meer informatie >>>

Claus_Marga_foto_-Haye_Bijlstra.jpg

Nije literatuerkursus libbensferhalen skriuwe yn 2019

Ast mei dyn libbensferhaal oan de slach silst, of it libbensferhaal fan in oar fêstlizze wolst, learst dat it bêst en it gaust yn in groep. Ommers: by it útwurkjen fan de tema's bringst elkoar op ideeën. Boppedat krigest net allinnich feedback op it eigen ferhaal te hearren, mar ek op dat fan de oare dielnimmers. De kursus wurdt jûn troch Marga Claus.

Yn de kursus aktivearje wy mei bepaalde oefeningen iere oantinkens. Thús wurkje de dielnimmers oan de opdracht, wêrnei't de resultaten yn de les foarlêzen en besprutsen wurde. Dat liedt ta weardefolle petearen, mei in soad tips en trúks, en opbouwend kommentaar. Al nei in pear lessen silst fernimme dat de kwaliteit fan de teksten tanimt.
De kursus bestiet út acht byienkomsten, en is meastentiids in mjuks fan begjinners en trochsetters. Begjinners kinne nei acht wike eventueel meidwaan oan it folgjende blok.

Kursusdata: 3, 10, 17, 31 oktober; 7, 14, 21 en 28 novimber 2019 woansdeitemiddei 14.00-16.00 oere.
Lokaasje: Tresoar, Ljouwert
Kosten foar ien kursus: € 150,00.  
Oantal dielnimmers: Op syn minst 6, maksimaal 8 dielnimmers.
Oanmelding en mear ynformaasje op website Marga Claus.

cursusFryskAfuk.jpg

Cursus Friese taal

Voor allerlei cursussen Fries (verstaan, lezen, spreken en schrijven) kun je terecht bij de Afûk. Bij de Afûk kun je Fries leren zoals je dat zelf het liefste doet: thuis online, schriftelijk of in een cursusgroep. Kijk op www.afuk.nl voor het volledige cursusaanbod of ga direct naar www.edufrysk.nl voor de online leeromgeving en begin vandaag nog. De eerste maand als cursist op eduFrysk is bovendien gratis!