Schatkamer van Fryslân

Fries literatuuronderzoek

Tresoar beschikt over een rijke collectie ‘achtergrondmateriaal’ over de Friese literatuur. In de depots worden handschriften en brieven van Friese schrijvers bewaard. 

  • Algemene Catalogus (boeken, knipselmappen, artikelen, brieven, handschriften, audiomateriaal etc.) 
  • Pas verschenen geeft een overzicht van alle recent verschenen Friestalig werk 
  • Bio- en bibliografieën van schrijvers (op website Sirkwy.nl) 
  • Boekprofielen (op website Sirkwy.nl
  • Letterkundige archieven 
  • Friese Toneelcatalogus 
  • Overzicht van de Fries-literaire prijzen en prijswinnaars (op website Sirkwy.nl​
  • Letterkundig beeldmateriaal ​
  • App ‘DichterBy’: een app voor smartphone met daarin ruim 250 Friese gedichten bij allerlei locaties in de provincie, zowel tekst als in audio

Knipselmappen
Voor een eerste onderzoek naar informatie over een bepaald boek of over het leven van een schrijver zijn vooral de knipselmappen geschikt. In deze mappen, die geordend zijn op schrijversnaam en onderverdeeld in mappen met werk vàn de schrijver en werk òver de schrijver, zijn knipsels uit dagbladen, streekbladen, literaire tijdschriften, enz. verzameld. De knipselmappen zijn toegankelijk via de algemene catalogus. Artikels uit kranten en tijdschriften De belangrijkste artikels uit kranten en tijdschriften worden ook toegankelijk gemaakt via de algemene catalogus.

Handschriften en brieven
Voor een dieper gaand onderzoek kan een beroep worden gedaan op de originele handschriften van literaire werken. Deze zijn toegankelijk via de algemene catalogus. Ook zijn daarin de letterkundige brieven te vinden. Handschriften zijn voor zover het gaat om gepubliceerde handschriften over het algemeen vrij op de studiezaal in te zien. Voor brieven is de toegankelijkheid niet altijd direct mogelijk omdat daarvoor vaak toestemming van de auteur of zijn/haar nabestaanden nodig is. Als u voor uw onderzoek bepaalde brieven zou willen inzien, kunt u het beste daarvoor eerst een schriftelijke aanvraag indienen. De handschriften en brieven zijn toegankelijk via de algemene catalogus. Het nog niet nader beschreven deel van de literaire archieven is toegankelijk via de "Grepelist".

Sirkwy
Tresoar heeft onder de naam Sirkwy een eigen website gemaakt die helemaal gericht is op Friese literatuur. Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de boekprofielen van fictioneel proza vanaf 2000 en de korte bibliografieën waarin een schets van leven en werk van de belangrijkste schrijvers weergegeven wordt. U volgt daarvoor deze link: www.sirkwy.nl​.