Schatkamer van Fryslân

Genealogisch onderzoek

​Via deze website biedt Tresoar een groeiend aantal mogelijkheden voor stamboomonderzoek in Friesland. Maar voorlopig is er op de studiezaal zelf nog duidelijk méér mogelijk. Daar kunt u bijvoorbeeld alle documenten zelf bekijken en bestanden raadplegen die nog niet via databases ontsloten zijn.
Het overgrote deel van de Tresoar-bronnen is toegankelijk via de website Alle Friezen.

Kijk voor een overzicht van bronnen op de pagina Zoeken naar voorouders of op de pagina Links - Genealogie

Op de website van de Open Universiteit wordt een gratis basiscursus stamboomonderzoek aangeboden!

Instructiefilmpjes


Overzicht van pagina's met toelichtingen