Schatkamer van Fryslân

Links - Fries en Friesland

​​

 • AFûK :  De Afûk organiseert cursussen Fries, is uitgever van Friese boeken en geeft advies over het gebruik van de Friese taal. In de boekwinkel zijn alle Friese titels verkrijgbaar.
 • Amelander Historie : (Cultuur-)historische en genealogische informatie over Ameland.
 • De Moanne : Actuele en beschouwende bijdragen over cultuur en de kunsten.
 • Edufrysk :  De digitale leeromgeving van de Afûk met veel informatie, teksten, filmpjes en muziek.
 • Ensafh :  Fries literair internet tijdschrift.
 • Folkshegeskoalle Schylgeralân :  Friese Volkshogeschool op Terschelling.
 • Fries Film Archief :  Het Fries Film Archief beschermt sinds oktober 1988 het audiovisuele erfgoed van Fryslân en maakt historische opnamen voor een breed publiek toegankelijk.
 • Fries Landbouwmuseum :  Museum over de geschiedenis van de Friese landbouw.
 • Friesch Dagblad :  Regionaal dagblad.
 • Fryske Akademy :  Het centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met betrekking tot de provincie Fryslân en zijn bevolking, zijn taal en cultuur in de meest brede zin.
 • Fryske Beweging :  De Fryske Beweging (RfdFB) is de belangen-organisatie voor iedereen die betrokken is bij Frysland en zich inzet voor de Friese taal en cultuur.
 • FLMD : stichting Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
 • Gysbert Japicxhûs :  Museum en tekstwinkel.
 • Kaatshistorie​​ : Geschiedenis van het kaatsen in woord en beeld​.
 • Kneppelfreed :  Kneppelfreed, vijftig jaar strijd voor het Fries.
 • Leeuwarder Courant :  Regionaal dagblad.
 • Lezen voor de lijst : ​​Hulp bij het uitzoeken van Friese boeken om te lezen, zowel voor (middelbare) scholieren als voor andere belangstellenden.
 • Luchtoorlog Friesland 1940-1945 :  Website van de stichting Missing Airmen Memorial Foundation.
 • Mercator :  Een netwerk van drie onderzoeks- en documentatiecentra op het gebied van regionale en minderheidstalen in de Europese Unie.
 • Nordfriisk Instituut :  Het centrale wetenschappelijk instituut voor het behoud, de bestudering en de promotie van de Friese taal, cultuur en geschiedenis van Noord-Friesland (in Noord-Duitsland).
 • Obe Postma Selskip :  Activiteiten en publicaties rondom de dichter Obe Postma.
 • Omrop Fryslân :  Regionale radio- en televisie.
 • Openbare Bibiliotheken :  Ontdek de bieb, bibliotheken in Friesland.
 • Ostfriesische Landschaft :  Wetenschappelijk instituut voor de bestudering van de kultuur van Ostfriesland (in Noord-Duitsland).
 • Oud-Tzummarum :  Foto's en geschiedenis van Tzummarum en omstreken.
 • Sirkwy :  Tresoar-website met informatie over Friese literatuur.
 • Skûtsjehistorie :  Website met gegevens over de Friese skûtsjes​.
 • Skriuwersboun :  Bond van Friese schrijvers.
 • Slauerhoff poëzieprijs :  Poëziewedstrijd voor de jeugd.
 • Stichting Elektroanyske Letteren Fryslân :  Friese vertalingen van klassieke werken uit de wereldliteratuur, te downloaden of in gedrukte vorm te bestellen.
 • Taalbaas :  Taalweblog bij de rubriek Taalbaas in de Leeuwarder Courant.
 • Taalhelp : Digitale hulpmiddel voor het Fries.
 • Visit Leeuwarden: Evenementen in Leeuwarden.