Schatkamer van Fryslân
Studiezaal Tresoar

Links - Archieven

 • Archieven van Tresoar: Zoekscherm van Archieven.nl wat alleen zoekt in de archiefbeschrijvingen van Tresoar.
 • Archieven in Nederland :  Overzicht van alle archiefinstellingen in Nederland.
 • Archieven.nl :  Website met uitgebreide zoekmogelijkheden door collecties van steeds meer archiefinstellingen, waaronder Tresoar.
 • Archieven Portaal Europa: Het Archieven Portaal Europa geeft toegang tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen, plus informatie over archiefinstellingen verspreid over het hele continent.
 • Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren :  De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks.
 • Fries Archiefnet :  Op Fries Archiefnet staan titels en toegangen (inventarissen) van archieven van de Provincie Friesland, gemeenten en waterschappen.
 • Fries Film Archief :  Het Fries Film Archief beschermt sinds oktober 1988 het audiovisuele erfgoed van Fryslân en maakt historische opnamen voor een breed publiek toegankelijk.
 • Fries Open Data Platform: hier vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de Provincie Fryslân, de Gemeente Leeuwarden en Tresoar.
 • Hisgis : chronologische en thematische kaartlagen die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn.
 • Historisch Centrum Leeuwarden :  Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) beheert de archieven van Leeuwarden en Leeuwarderadeel.
 • Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân : Samenwerking van Bibliotheek Dokkum en het Streekarchief Noordoost Fryslân.
 • Historische Vereniging Noordoost Friesland :  De site biedt u de meest uitgebreide en relevante verzameling van indexen, nieuws, boeken en links over de regio Noordoost Friesland.
 • Nationaal Archief :  Het Nationaal Archief in Den Haag is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland.
 • Open archieven: Doorzoek de genealo­gische gegevens van Nederlandse en Belgische archievenen vind automatisch gelinkte akten en aanvullende informatie over personen en context.
 • WieWas Wie: Op zoek naar je voorouders. Ruim 145 miljoen personen in een database.